Search
And press enter

Positive Change (Sold)

Positieve verandering

Een abstract kleurrijk verhaal verbeeld op doek in vier delen. Het verhaal achter dit schilderij is voor iedereen verschillend. Het is mijn verbeelding van het leven van positieve veranderingen, van ups en downs. Maar vooral de drang om toch steeds meer en meer de positieve kant te belichten dan de negatieve aspecten die rond ons blijven hangen.

Positive Change

An abstract colorful story depicted on canvas in four parts. The story behind this painting is different for everyone. It is my imagination of the life of positive changes, of ups and downs. But above all, the urge to show more and more the positive side than the negative aspects that linger around us.

€775,00 (Verkocht) Sold

Order here